Vad tror du på?

Att fråga en människa om deras tro, är nästan alltid något som leder till en diskussion om religion. Här finns Gud, Muhammed, Buddha och Krishna. Alla har de anhängare. Sedan finns det ateister, som säger sig inte tro på någonting. Nu är det dock så att alla tror på något. Det kan vara allt från dig själv, till att du använder dig av hälsokost du litar på. Med andra ord kommer det inte att finnas några ateister när det kommer till tro, utan dessa finns enbart när det gäller religion. Som du säkert förstår är det mycket enklare för alla människor att se till vad de tror på i det verkliga livet, och inte bara prata om gudar. Faktum är ju att det egentligen inte finns några riktiga bevis på att det någonsin funnits gudar. Min egen tro är naturligtvis att de har funnits, och att de fortfarande finns. Detta gör då att jag även har valt den religiösa vägen i livet. Dock inser jag mycket väl, att det är mera viktigt och verkligt med att tro på saker i det vardagliga livet. Det handlar ju trots allt om att leva i nuet.

Att tro på naturkost

Att du ska äta en näringsrik och riktig kost är något som alla känner till. Dock är det väldigt få som förlikar sig med detta faktum. Är det då för att de inte tror på det, eller faller de bara för frestelsen av tårta, ostbågar och det feta fläsket? Naturligtvis faller de för frestelsen. Det är ju också vad den religiösa tron säger om de som tillfälligt eller för evigt faller ifrån den rätta vägen. Det kan dock vara så att det är ännu viktigare för alla de som faller för frestelser att lita på de effektiva hälsokostpreparat som finns. Något som det idag talas mycket om är CBD-olja, vilket utvinns av industrihampa. Nä, det är inte samma som att röka på. Här har jag själv testat detta i tre månader för mina leder. Helt enkelt har jag fått en bättre rörlighet, samt att jag även känner mig mindre trött. I och med det har jag funnit något att tro på i det dagliga livet.

Att finna det du tror på

Det finns alltid något som alla människor tror på. Det bästa av allt är naturligtvis om svaret blir att du tror på dig själv. Inte för att du nu ska ha någon form av hybris, utan enbart att du ska ha ett bra självförtroende. Jag tror i grund och botten på att en person som inte tror på sig själv, har total avsaknad av självförtroende. Ja, de kan helt enkelt inte tro på något annat heller. Här blir livet mera som att de inte kan lita på något eller någon. Det finns många olika anledningar till att detta kan ske i livet. Jag själv var i en djup svacka, där jag efter hand byggde upp mitt självförtroende med hjälp av tron och kraften från Gud. Hade inte detta val funnits för mig, vet jag inte var jag hade varit idag.

Syftet med detta blogginlägg

Hela syftet med detta blogginlägg, är att förmedla tron på det egna jaget. Det behöver inte betyda att du måste bli religiös, utan du kan fritt välja vad du ska sätta din tillit till i livet. Det finns så många som gräver ned sig. En del för små saker, medan andra gör det för riktiga katastrofer i livet. Gör mig en tjänst, ta till dig denna information. Sitt inter där och gräv ned dig. Det finns hjälp. Du har de som bryr sig, och du måste sätta din tro i centrum, oavsett vad det är du väljer att tro på.